Τρίτη: Από Πειραιά στις 11:00 το πρωί για Σέριφο (13:05-13:10), Σίφνο (13:30-13:40), Μήλο (14:30-15:15), Σίφνο (15:55-16:05), Σέριφο (16:25-16:35), Πειραιά στις 18:40
Πέμπτη: Από Πειραιά στις 11:00 το πρωί για Σέριφο (13:05-13:10), Σίφνο (13:30-13:40), Μήλο (14:30-15:15), Σίφνο (15:55-16:05), Σέριφο (16:25-16:35), Πειραιά στις 18:40
Σάββατο: Από Πειραιά στις 07:30 το πρωί για Σέριφο (09:35-09:40), Σίφνο (10:00-10:10), Μήλο (11:00-15:15), Σίφνο (15:55-16:05), Σέριφο (16:25-16:35), Πειραιά στις 18:40
Κυριακή: Από Πειραιά στις 11:00 το πρωί για Σέριφο (13:05-13:10), Σίφνο (13:30-13:40), Μήλο (14:30-15:15), Σίφνο (15:55-16:05), Σέριφο (16:25-16:35), Πειραιά στις 18:40