από ΠΕΙΡΑΙΑ 01:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 02/09/18 (αντί ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9 23:55) για ΚΑΤΑΠΟΛΑ (06:20-06:40), ΠΑΤΜΟ (09:00-09:20), ΛΕΡΟ (10:15-10:40), ΚΩ (12:10-12:40), ΡΟΔΟ 15:10

από ΡΟΔΟ 18:00 (αντί 17:00) για ΚΩ (21:05-21:35), ΚΑΛΥΜΝΟ (22:20-22:40), ΛΕΡΟ (23:30-23:50), ΠΑΤΜΟ (00:40-00:55 επομένης), ΣΥΡΟ (05:00-05:20), ΠΕΙΡΑΙΑ 09:05.