από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΣΥΡΟ (14:00-14:15), ΤΗΝΟ (14:45-15:00), ΜΥΚΟΝΟ 15:35

από ΜΥΚΟΝΟ 16:00 για ΤΗΝΟ (16:35-16:50), ΣΥΡΟ (17:20-17:40), ΠΕΙΡΑΙΑ 21:40