από ΠΕΙΡΑΙΑ 17/8 στις 01:00 (αντί 23:55 την 16/08 & 23/08) για ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (08:30-08:50), ΚΩ (12:10-12:40), ΡΟΔΟ 15:30