Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένης επιθεώρησης σωστικών μέσων που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα σημερινά δρομολόγια του πλοίου μας Ε/Γ – Ο/Γ “ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ” τροποποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/04/2021
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16:30
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 18:20 19:00
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20:50

Όσοι επιβάτες έχουν εκδώσει εισιτήρια, θα ενημερωθούν με μέριμνα της εταιρίας μας.