Από Άγιο Ευστράτιο 09:25 (25/2) για Λήμνο (10:45-11:00)-Καβάλα 16:00

Από Καβάλα 19:00, για Λήμνο (23:20-23:30)-‘Αγιο Ευστράτιο (01:50 επομένης-02:00)-Λαύριο 09:30