Αναχώρηση από Λαύριο την Πέμπτη 30/04/2020 και ώρα 18:00 (αντί Παρασκευή
01/05/2020 και ώρα 08:00), για Κέα 18:40-18:45, Κύθνο 19:35-19:40, Σύρο 21:15.