Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα 21/06/2021 τα δρομολόγια των πλοίων μας Φ/Γ – Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ και Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από Δευτέρα 21/06/2021 έως Κυριακή 27/06/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι :