ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/19: από ΡΟΔΟ 12.30 ΠΕΙΡΑΙΑ 22.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03/19: από ΠΕΙΡΑΙΑ 02:00 για ΚΩ (10:00-11:30), ΡΟΔΟ 14:15.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/03/19:
από ΡΟΔΟ 07:00 για ΚΩ (09:45-10:15), ΚΑΛΥΜΝΟ (11:00-11:20), ΛΕΡΟ (12:10-12:30), ΠΑΤΜΟ (13:20-13:40), ΣΥΡΟ (17:20-17:35), ΠΕΙΡΑΙΑ 21:05
από ΠΕΙΡΑΙΑ 23:30 για ΣΥΡΟ (02:50-03:05 επομένης), ΠΑΤΜΟ (06:25-06:40), ΛΕΡΟ (07:35-07:50), ΚΩ (09:15-09:45), ΡΟΔΟ 12:15

ΤΡΙΤΗ 12/03/19: από ΡΟΔΟ 17:00 για ΚΩ (20:05-20:35), ΛΕΡΟ (22:15-22:35), ΠΑΤΜΟ (23:35-23:55), ΣΥΡΟ (04:00-04:20 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:05