Το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ  θα εκτελέσει τα παρακάτω δρομολόγια:

Από Πειραιά προς Αίγινα στις 10:30 αντί 10:00 με επιστροφή προς Πειραιά  στις 12:15 αντί 12:00.

Από Πειραιά προς Αίγινα στις 14:00 αντί 13:30 με επιστροφή προς Πειραιά στις 15:30 αντί 15:00.