Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι για την περίοδο από 27/01/19 έως 31/03/19 τα δρομολόγια της Κυριακής του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ τροποποιήθηκαν ως κάτωθι: