Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Λόγω καθυστερημένου κατάπλου στον ΠΕΙΡΑΙΑ (ξημερώματα Πέμπτης) του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ», σας γνωρίζουμε ότι το σημερινό δρομολόγιο Τετάρτης 15/02/2023 ανωτέρω πλοίου από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 23:59 προς ΧΑΝΙΑ και η επιστροφή του θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

Επίσης σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια που θα εκτελέσει το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» από αύριο Πέμπτη 16/02/2023 έως Δευτέρα 20/02/2023 (άφιξη στον ΠΕΙΡΑΙΑ) ως κάτωθι πίνακας :

Το πλοίο θα επανέλθει στα εγκεκριμένα του δρομολόγια από την Δευτέρα 20/02/2023.