Από Λαύριο στις 14:30 το μεσημέρι, για Άγιο Ευστράτιο (23:15-23:30), Λήμνο (01:15 επομένης 4/8-02:30), Καβάλα 06:45