Τρίτη 5/1 : από Λαύριο στις 07:00 το πρωί, για Άγιο Ευστράτιο (15:15-15:30), Λήμνο (17:00-17:15), Καβάλα 21:45

Τρίτη 5/1: από Καβάλα στις 22:30 το βράδυ, για Λήμνο (03:00 6/1-03:30), Άγιο Ευστράτιο (05:00-05:15), Λαύριο 13:30