6/5/2021: Από Πειραιά στις 23:59, για Πάρο (05:50 7/5-06:20), Βαθύ (13:05-
13:50), Κω (19:25-19:55), Ρόδο 00:05 8/5