από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:30 για ΣΥΡΟ (01:00-01:15 επομένης), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (04:25-04:40), ΚΩ (09:20-09:50), ΣΥΜΗ (12:00-12:15), ΡΟΔΟ 13:15