από ΠΕΙΡΑΙΑ 18:00 για ΣΥΡΟ (21:30-21:40), ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (02:10-02:30 επομένης), ΚΩ (05:50-06:20), ΡΟΔΟ 09:05