ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12/18 (αντί 23/12/18 ): από ΡΟΔΟ 17:00 για ΚΩ (20:05-20:35), ΚΑΛΥΜΝΟ (21:20-21:40), ΛΕΡΟ (22:30-22:50), ΠΑΤΜΟ (23:40-23:55), ΣΥΡΟ (04:00-04:20 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:05.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12/18 (έκτακτο δρομολόγιο): από ΠΕΙΡΑΙΑ 11:00 για ΚΩ (20:00-20:30), ΡΟΔΟ 23:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/18 (έκτακτο δρομολόγιο): από ΡΟΔΟ 02:00 για ΚΩ (04:45-05:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 14:15