από Πειραιά 09:00 για Πάρο 13:00-13:20, Νάξο 14:10-14:30, Ίο 15:45-16:00, Σαντορίνη 17:00-17:30, Νάξο 19:35-19:55, Πάρο 20:45-21:15, Πειραιά 01:15 (επομένης).