ΣΑΒΒΑΤΟ 29/06/19 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 08:00 για ΣΥΡΟ (11:45-12:00), ΤΗΝΟ (12:30-12:45), ΜΥΚΟΝΟ 13:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/06/19: από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:30 (αντί 07:30) για ΣΥΡΟ (13:15-13:30), ΤΗΝΟ (14:00-14:15), ΜΥΚΟΝΟ 14:45.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/06/19: από ΜΥΚΟΝΟ 15:30 για ΤΗΝΟ (16:00-16:15), ΣΥΡΟ (16:45-17:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00.