Από Πειραιά στις 23:59 (24/9/2020), για Λειψούς (08:40 25/9/2020 – 08:50), Κάλυμνο (10:30-10:50), Κω (11:45-12:15), Νίσυρο (13:35-13:55), Τήλο (15:00-15:20), Σύμη (16:55-17:10), Ρόδο (18:20-19:00), Καστελόριζο (22:40-23:00), Ρόδο (02:40 26/9/2020-07:00), Σύμη (08:10-08:25), Τήλο (10:00-10:15), Νίσυρο (11:20-11:40), Κω (13:00-13:20), Κάλυμνο (14:10-14:30), Λειψούς (16:10-16:20), Πειραιά 01:00 27/9/2020