Πέμπτη 03/01/19: από Πειραιά 23:59 (αντί 20:00) για Χίο (08:45-09:15 επομένης), Μυτιλήνη 12:30