από ΒΑΘΥ 19:00, ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ (21:00-21:20), ΠΑΤΜΟ (23:00-23:15), ΜΥΚΟΝΟ (03:05-03:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:35