Από Πειραιά στις 23:00 (24/9/2020), για Χίο (08:00 25/9/2020-08:30), Μυτιλήνη 11:20