Έκτακτη προσέγγιση, στο λιμάνι της Κιμώλου, θα πραγματοποιήσει το ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, το Σάββατο 2/5, προκειμένου να εξυπηρετήσει συγκοινωνιακές ανάγκες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι επιβάτες που έχουν εκδώσει εισιτήρια θα ενημερωθούν με μέριμνα της εταιρείας.