από ΠΕΙΡΑΙΑ 16:30 για ΣΥΡΟ 20:30

από ΣΥΡΟ 21:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 01:00