από ΡΟΔΟ 18:30 για ΣΥΜΗ (19:35-19:55), ΝΙΣΥΡΟ (21:30-21:40), ΚΩ (22:45-23:15), ΚΑΛΥΜΝΟ (23:59-00:20 επομένης), ΛΕΡΟ (01:20-01:40), ΛΕΙΨΟΥΣ (02:20-02:30), ΠΑΤΜΟ (03:00-03:20), ΠΕΙΡΑΙΑ 10:45.