από ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 22:00 για ΦΟΥΡΝΟΥΣ (22:50-23:00), ΕΥΔΗΛΟ (23:55-00:15), ΜΥΚΟΝΟ (02:10-02:20), ΣΥΡΟ (03;15-03:25), ΠΕΙΡΑΙΑ 07:25