Σας ενημερώνουμε ότι το αυριανό δρομολόγιο 15/02/2019, του  πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ,  θα εκτελεστεί τροποποιημένο ως κάτωθι: