Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, ύστερα από τη βλάβη του Ε/Γ-Υ/Γ «ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΕΡΑΤΩ», τροποποιούμε την σημερινή αναχώρηση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου μας «ΠΡΩΤΕΥΣ» από Βόλο σε 14:00 αντί 12:00 και τα δρομολόγιά του θα εκτελεστούν ως κάτωθι: