Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό, ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, τα δρομολόγια του πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ το Σάββατο 10/07/2021 τροποποιήθηκαν ως εξής: