ΤΡΙΤΗ 30/04/2019: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (23:45) – ΜΗΛΟΣ (02:45 – διανυκτέρευση)

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2019: ΜΗΛΟΣ (15:15)– ΣΙΦΝΟΣ (16:15–16:30) – ΣΕΡΙΦΟΣ (17:00–17:10) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ(19:40)