Τρίτη 3/11: Από Πάτρα στις 23:59, για Ηγουμενίτσα (06:00 επομένης-06:30), Μπάρι 15:30