Σας ενημερώνουμε ότι το δρομολόγιο από Πάτρα προς Ανκόνα στις 14/07/2021 τροποποιείται ως ακολούθως:                

SUPERFAST  XI                                                   Τετάρτη 14/07/2021                                           αναθεωρημένο δρομολόγιο

ΠΑΤΡΑ

ΑΝΚΟΝΑ

Αναχώρηση

 Άφιξη

ΤΕΤ 19:30 (αντί 17:30)

ΠΕΜ 14:00 (αντί 12:00)

HELLENIC SPIRIT                                              Τετάρτη 14/07/2021                           θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΝΚΟΝΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΤΕΤ 19:30

ΤΕΤ 20:30

ΤΕΤ 20:45

ΠΕΜ 10:45

OLYMPIC CHAMPION                                     

Τετάρτη 14/07/2021                           θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

ΑΝΚΟΝΑ

 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΑΤΡΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΤΕΤ 13:30

ΠΕΜ 06:30

ΠΕΜ 07:00

ΠΕΜ 12:00