ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 : Από Λήμνο στις 14:00, για Άγιο Ευστράτιο (15:20-15:30), Λαύριο 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2: Από Λαύριο στις 00:30, για Άγιο Ευστράτιο (07:30-07:40), Λήμνο (09:00-09:30), Καβάλα 13:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 (αντί για Κυριακή 13/2) : Από Καβάλα στις 14:15, για Λήμνο (18:15-18:45), Άγιο Ευστράτιο (20:05-20:15), Λαύριο 03:15 14/2