Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ: Λόγω απουσίας μεταφορικού έργου από και προς τη ΛΗΜΝΟ σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ στο σημερινό του δρομολόγιο Δευτέρας 11/10/2021 στις 14:00 ΔΕΝ θα προσεγγίσει στη ΛΗΜΝΟ και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι: