Προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων στο λιμένα της ΙΟΥ, σας ενημερώνουμε ότι στο αυριανό δρομολόγιο Παρασκευής 20/08/2021 του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 για ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΘΗΡΑ θα προστεθεί προσέγγιση στο λιμένα ΙΟΥ κατά μετάβαση και επιστροφή. Το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας :