Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε ότι στο σημερινό δρομολόγιο Δευτέρας 23/08/2021 του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 14:00 για ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΙΟ – ΘΗΡΑ  θα αφαιρεθεί η προσέγγιση στο λιμένα της ΙΟΥ και θα προστεθεί προσέγγιση στο λιμένα ΑΝΔΡΟΥ κατά μετάβαση και επιστροφή. Το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας :