Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Λόγω ανάγκης μεταφοράς βυτίων καυσίμων προς ΜΥΚΟΝΟ, σας γνωρίζουμε ότι στο δρομολόγιο της Δευτέρας 06/03/2023 του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 14:00 για ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΚΩ – ΡΟΔΟ, θα προστεθούν προσεγγίσεις στη ΜΥΚΟΝΟ κατά μετάβαση και επιστροφή, και το δρομολόγιο εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: