Έκτακτο δεξαμενισμό στην πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ, του ΟΛΠ, πραγματοποιεί αυτή την ώρα το BLUE STAR 2, τροποποιώντας το σημερινό του δρομολόγιο ως εξής :

από ΠΕΙΡΑΙΑ 22:30 (αντί 18:00) για ΣΥΡΟ (02:10-02:30 επομένης), ΠΑΤΜΟ (06:05-06:25), ΛΕΡΟ (07:20-07:40), ΚΩ (09:15-09:45), ΡΟΔΟ 12:30