Φ/Γ-Ο/Γ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” : Σας γνωρίζουμε την τροποποίηση και εκτέλεση εκτέλεση δρομολογίου του πλοίου μας τη Δευτέρα 27/05/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 15:00 προς ΘΗΡΑ – ΚΩ – ΡΟΔΟ ως κάτωθι πίνακας: