Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” :Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο θα εκτελέσει δρομολόγιο την Τέταρτη 12/06/2024 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 20:00 προς ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΘΗΡΑ ως κάτωθι πίνακας:

Ως εκ τούτου, το δρομολόγιο της Τετάρτης 12/06/2024 ανωτέρου πλοίου από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 20:00 προς ΧΑΝΙΑ θα παραμείνει ανεκτέλεστο.