Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο θα εκτελέσει δρομολόγιο την Παρασκευή 27/10/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 20:00 προς ΧΑΝΙΑ και επιστροφή την Κυριακή 29/10/2023 στις 17:00 ως κάτωθι πίνακας: