Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο δρομολόγιο επιστροφής του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» την Τρίτη 13/02/2024 θα γίνει αλλαγή της ώρας αναχώρησης από ΜΕΣΤΑ στις 22:00 ( αντί 17:00) και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: