Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο δρομολόγιο του πλοίου μας την Κυριακή 14/07/2024 θα γίνει αλλαγή της ώρας αναχώρησης από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 20:00 (αντί 22:00) χωρίς καμία τροποποίηση στις ώρες αφιξοαναχωρήσεων στους ενδιαμέσους λιμένες και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: