Παρακάτω η σχετική ανακοίνωση για τη διοργάνωση του διεθνούς διαγωνισμού Mare Nostrum, που υποστηρίζεται από το περιοδικό GRIMALDI MARE NOSTRUM, και αφορά στην προώθηση των θαλασσίων οδών με στόχο να στηριχθεί μια εξαιρετική ευκαιρία συναλλαγής, σύνδεσης και ανάπτυξης μεταξύ των Μεσογειακών χωρών.