Πλώρη για τα Δωδεκάνησα έβαλε σήμερα το μεσημέρι το ΣΤΑΥΡΟΣ, της SAOS FERRIES, προκειμένου να ξεκινήσει δρομολόγια στις γραμμές ΚΩΣ- ΝΙΣΥΡΟΣ – ΤΗΛΟΣ – ΧΑΛΚΗ -ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ και ΡΟΔΟΣ – ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ).

Η σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 30/04/2020 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω
δρομολογιακής γραμμής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/10/2020.