Για ακόμη μία φορά ο χρήστης στο Youtube, JeffHK, μας καλεί να δούμε ένα video του που ετοίμασε και έχει σαν θέμα την λειτουργία και την ζωή μέσα σε ένα container ship. Αυτή τη φορά μας  προσκαλεί στην καρδιά του πλοίου, το Μηχανοστάσιο και μας ξεναγεί μέσα σε αυτό. Η συνέχεια επί της οθόνης.