Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας. Το Μνημόνιο υπογράφηκε στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης ‘The Posidonia Sea Tourism Forum’, από τον κ. Θάνο Λιάγκο, Πρόεδρο Δ.Σ της ΕΛΙΜΕ και Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε και τον κ. Γιώργο Κουμπενά, Πρόεδρο Δ.Σ της ΕΕΚΦΝ.

Ειδικότερα η συνεργασία των δύο πλευρών εστιάζει στον τομέα της ανταλλαγής πληροφορίων και τεχνογνωσίας για την προώθηση της Κρουαζιέρας, του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Γαλάζιας Οικονομίας. Επίσης τα δύο Μέρη δεσμεύονται να συνεργαστούν με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου της Κρουαζιέρας και την ανάπτυξη και την προσαρμογή των λιμενικών εγκαταστάσεων στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και  την παροχή ηλεκτροδότησης κατά την παραμονή των πλοίων στους λιμένες. Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, ταυτοποίησης, καταγραφής και ελέγχου επιβατών και πληρωμάτων στους λιμένες με στόχο την Κανονιστική συμμόρφωση στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά το Σύστημα Εισόδου- Εξόδου (Πύλες Σένγκεν).

Το Μνημόνιο προβλέπει, ακόμη, συνεργασία σε θέματα επεξεργασίας στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό κρουαζιεροπλοίων και επιβατών που προγραμματίζεται να επισκεφθούν στο μέλλον τους Λιμένες – Μέλη της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος καθώς και σε θέματα συντονισμού.

Για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας θα λειτουργήσει Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο του Έκθεσης, οι εκπρόσωποι των Ελληνικών λιμένων πραγματοποίησαν σειρά επαφών και συναντήσεων με Διευθυντικά Στελέχη εταιρειών Κρουαζιέρας καθώς επίσης και την ηγεσία της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (Cruise Line International Assocation) και της Ένωσης Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MedCruise). Στις συναντήσεις αυτές επιβεβαιώθηκε το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των εταιρειών για περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών προορισμών κρουαζιέρας αναγνωρίζοντας ότι η φετινή χρονιά, όπως όλα δείχνουν, θα κινηθεί σε επίπεδα ρεκόρ.

Την προηγούμενη ημέρα, Δευτέρα 24 Απριλίου συνήλθε στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Στην Ημερήσια Διάταξη συζητήθηκαν σημαντικά θέματα όπως η κανονιστική συμμόρφωση των Λιμένων στο νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά  με το Σύστημα Εισόδου – Εξόδου (Πύλες Σένγκεν), η συνδεσιμότητα μεταξύ λιμένων, σιδηροδρόμων, αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων, θέματα ασφάλειας λιμένων και πλοίων, πλοηγικής υπηρεσίας, παροχής υπηρεσιών ρυμουλκών κλπ. Επίσης ανακοινώθηκε η ένταξη της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος στην Διεθνή Ένωση Λιμένων (International Association of Ports and Harbours) με έδρα το Τόκυο της Ιαπωνίας, που επιβεβαιώνει, για μία ακόμα φορά, την αυξημένη εξωστρέφεια των Ελληνικών λιμένων.