Υπεγράφη σήμερα, 01/11/2023, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Στυλιανίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Φινλανδικού ναυπηγείου “Marine Alutech OY AB”, κ. Niko Haro, παρουσία του Πρέσβη της Φινλανδίας στην Ελλάδα, κ. Jari Gustafsson, η υπ’ αριθ. Τ49/2023 σύμβαση για την προμήθεια πέντε (05) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών άνω των 17,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον πέντε (05), αξίας 17 + 17 εκατ. € (3,4 εκατ. € ανά σκάφος).

Τα προς απόκτηση σκάφη τύπου “Watercat 2000 Patrol” θα έχουν ολικό μήκος 19,5 μ., ολικό πλάτος 5,1 μ., μέγιστη ταχύτητα άνω των 50 κόμβων και θα φέρουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό επιτήρησης.

Τα σκάφη αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στην επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων.

Το κύριο έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 90% από την Ειδική Δράση “Εξοπλισμός Οργανισμού FRONTEX” του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγχρηματοδότηση γίνεται μετά την θετική αξιολόγηση των προτάσεων που υπέβαλε το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στις διαδοχικές ανταγωνιστικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος (pledging exercise), τις οποίες εξέδωσε η Ευρ. Επιτροπή το 2017 και το 2018.

Όσον αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΘΣ) του Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων 2021-2027 και θα συγχρηματοδοτηθούν σε ποσοστό 75%.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης δήλωσε σχετικά:

«Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση μου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Είμαι βέβαιος ότι η απόκτηση των σκαφών αυτών θα συμβάλει καθοριστικά στο σημαντικό έργο και την εθνική αποστολή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την προστασία των θαλασσίων συνόρων μας».